Kategorie
Bez kategorii

Klub Seniora w Piszczacu przygotował wystawę fotograficzną

22.10.2021r. przy Urzędzie Gminy w Piszczacu odbyło się otwarcie wystawy „Działalność Klubu Seniora w Piszczacu”. Grupa powstała w 2020 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszczacu w ramach realizacji projektu unijnego, którego realizatorem jest gmina Piszczac i GOPS. Klub liczy obecnie 51 członków – mieszkańców gminy Piszczac. Swoją siedzibę ma ulokowaną w zmodernizowanym przez Gminę Piszczac budynku po byłej kotłowni w Piszczacu przy ulicy Spółdzielczej 9. Miejsce zostało kompleksowo doposażone w niezbędny sprzęt. W ramach realizowanych działań obywają się cykliczne zajęcia stacjonarne pt. TO JEST W KOŃCU MÓJ CZAS oraz wyjazdy w ramach cyklu „Obywatele świata”. Członkowie klubu przychodzą na warsztaty kulinarne, komputerowe, taneczne czy sztuki ludowej. Przygotowują spektakl w ramach teatralnych spotkań Scena 50+. Ponadto mają zajęcia fotograficzne, ruchowe, kulturalne wieczory, spotkania z podróżnikami i warsztaty prozdrowotne. Każdy może uzyskać poradę prawną lub psychologiczną. Seniorzy korzystają z indywidualnych masaży. W cyklu wyjazdów do tej pory seniorzy zwiedzili Kazimierz Dolny i Nałęczów, Warszawę, Ziołowy Zakątek w Korycinie oraz uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Lublinie.

Ponadto wyjeżdżają na basen oraz do kina do Białej Podlaskiej. Prezentowane podczas wystawy zdjęcia (wszystkie załączono poniżej) powstały w okresie roku funkcjonowania Klubu Seniora w Piszczacu. Oddają one atmosferę działania tej placówki.

Fotografie wykonały osoby uczestniczące w zajęciach „W OBIEKTYWIE” pod kierunkiem Pani fotograf Katarzyny Kusznerczuk.

Są to Krzysztof Ciura, Danuta Nestorowicz, Jolanta Janik, Wanda Jarosińska, Urszula Grabarczyk, Krystyna Gruszecka, Mieczysław Korzeniewski, Maria Pawlak, Grażyna Puczka, Jan i Danuta Puczka, Wanda Kołodziejczak, Mirosława Wawryszuk, Genowefa Żarkiewicz, Jadwiga Żeleźnicka. Po wernisażu seniorzy udali się do swojej siedziby, gdzie dzielili się wrażeniami z warsztatów i wystawy. Wystawa będzie udostępniona do końca grudnia 2021r. przy Urzędzie Gminy.

Projekt „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po wernisażu seniorzy udali się do swojej siedziby, gdzie dzielili się wrażeniami z warsztatów i wystawy.

Wystawa będzie udostępniona do końca grudnia 2021r.


Fot. Klub Seniora w Piszczacu, Małgorzata Mieńko Radio BiPER i Katarzyna Kusznerczuk.

Kategorie
Bez kategorii

Wystawa fotograficzna – zaproszenie

Kategorie
Bez kategorii

Zmiana terminu wycieczki do Krakowa

Wycieczka Kraków-Oświęcim-Wieliczka zostaje przełożona. Nowy termin zostanie podany wkrótce.

Kategorie
Bez kategorii

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Piszczacu październiku 2021

4 października

10:00 W OBIEKTYWIE warsztaty fotograficzne

12:00 Spotkanie organizacyjne

6 października

10:00 ZAJĘCIA ruchowe joga

15:00 Masaże

7 października

17:00 Warsztaty taneczne

11 października

11:00 W OBIEKTYWIE warsztaty fotograficzne

13 października

10:00 ZAJĘCIA ruchowe joga

17:00 Warsztaty sztuki ludowej

14 października

17:00 Warsztaty taneczne

15-17 października

7:00 Wycieczka Kraków – Oświęcim – Wieliczka/zapisy ODWOŁANA

18 października

11:00 Scena 50 + warsztaty teatralne


20 października

10:00 ZAJĘCIA ruchowe joga

15:00 CZAS RELAKSU Indywidualne masaże/zapisy

15:00 Nordic Walking

17:00 Warsztaty sztuki ludowej

22 października

16:00 Wernisaż fotograficzny/zapisy

25 października

11:00 Warsztaty sztuki nieprofesjonalnej/zapisy

27 października

10:00 ZAJĘCIA ruchowe Joga

12:00 Spotkanie z prawnikiem/zapisy

15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

28 października

17:00 Warsztaty taneczne

29 października

15:00 Ćwiczenia ruchowe/zapisy

W listopadzie m.in. wyjazd do teatru do Lublina, Kulturalny Wieczór

Informacje i zapisy 501 266 672

Kategorie
Bez kategorii

Harmonogram w Klubie Seniora wrzesień 2021

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora wrzesień 2021 AKTUALIZACJA!!!!!

1 września

10:00 ZAJĘCIA ruchowe joga

15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

2 września

17:00 Zajęcia taneczne

7 września

11:00 W OBIEKTYWIE warsztaty fotograficzne

9.00 – 17.00 dyżur psychologa zapisy

505 958 983 Agnieszka Franczak

8 września

10:00 Zajęcia ruchowe joga

15:00 CZAS RELAKSU Indywidualne masaże/zapisy

9 września

17:00 Zajęcia taneczne

13 września

12:00 Spotkanie integrujące

15 września

10:00 Zajęcia ruchowe joga

12:00 Doradztwo prawne

15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

16 września

17:00 Zajęcia taneczne

17 września

16:00 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH -warsztaty prozdrowotne//zapisy

20 września

11:00 Scena 50+ zajęcia teatralne

21 września

10:00 Spotkanie z psychologiem

11:00 W OBIEKTYWIE warsztaty fotograficzne

22 września

10:00 Zajęcia ruchowe joga

15:00 Indywidualne masaże//zapisy

15:30 Zajęcia Nordic Walking/zapisy

23 września

12:00 Wyjazd do kina/zapisy

28 września

16:00 SMAKUJ ZYCIE Warsztaty kulinarne/zapisy

29 września

10:00 Zajęcia ruchowe joga

15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

17:00 Na Ludowo zajęcia sztuki ludowej

30 września

17:00 Zajęcia taneczne

W październiku m.in. wycieczka Kraków-Oświęcim-Wieliczka, wernisaż fotograficzny

Informacje i zapisy 501 266 672

Kategorie
Bez kategorii

Harmonogram lipiec 2021

1 lipca
17:30 Zajęcia taneczne

6 lipca
9:30 Ćwiczenia ruchowe

7 lipca
10:00 Zajęcia ruchowe joga17:00 Na Ludowo zajęcia sztuki ludowej

8 lipca
16:00 Zebranie integrujące|
17:30 Zajęcia taneczne

9 lipca
9.00 – 17.00 dyżur psychologa

11 lipca
8:30
Wyjazd Centrum Spotkań Kultur do Lublina/parking przy Urzędzie Gminy

12 lipca
9:00 Ćwiczenia ruchowe
11:00 SCENA 50+ Zajęcia teatralne

13 lipca
11:00Zajęcia fotograficzne

14 lipca
10:00 Zajęcia ruchowe joga
15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

15 lipca
17:00 Zajęcia taneczne i integracyjne, grill, występ zespołu ludowego Ośrodek
w Zalutyniu/zapisy

16 lipca
9.00 – 17.00  Dyżur psychologa

19 lipca
9:00 Ćwiczenia ruchowe11:00Wyjazd na basen

20 lipca
11:00 Warsztaty fotograficzne

21 lipca
10:00 Zajęcia ruchowe joga15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

22 lipca
17:00 Zajęcia taneczne

23 lipca
14:00 Zajęcia kulinarne/zapisy
16:00 Spotkanie z podróżnikami „Zdobywcy gór” Klub Zdobywców Gór Polskich/zapisy

26 lipca
9:00 Ćwiczenia ruchowe11:00 SCENA 50+ Zajęcia teatralne

27 lipca
11:00Zajęcia fotograficzne

28 lipca
10:00 Zajęcia ruchowe joga11:00 Dyżur prawnika
17:00 Na Ludowo zajęcia sztuki ludowej

29 lipca
17:00 Zajęcia taneczne

30 lipca
9.00-18.00 Dyżur psychologa/zapisy
11:00 Dyżur prawnika/zapisy

2 sierpnia
6:30 wyjazd do Warszawy Wilanów, Łazienki, POLIN/Zapisy

Zapisy i informacje 501 266 672

Kategorie
Bez kategorii

Zmiany w harmonogramie zajęć

Małe zmiany w końcówce miesiąca w zajęciach Klubu Seniora w Piszczacu.

Joga w poniedziałek o 9:00. O godz. 11 będą zajęcia teatralne. 29 czerwca ćwiczenia o godz. 9:30.

W środę 30-go czerwca będzie prawnik o 11:00.

Zajęcia komputerowe w środę o godz. 15:00. Proszę przekazać dalej.

Kategorie
Bez kategorii

Harmonogram zajęć czerwiec 2021

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora czerwiec 2021

1 czerwca
9:30 Zajęcia ruchowe – ćwiczenia

2 czerwca
15:00 Indywidualne masaże
16:00 Warsztaty sztuki ludowej
– zajęcia plastyczne

4 czerwca
16:00 Zebranie integrujące

7 czerwca

9:00 Zajęcia ruchowe joga
11:00 Warsztaty fotograficzne

8 czerwca
9:30 Zajęcia ruchowe-ćwiczenia

9 czerwca
10:30 Wyjazd do kina na film „Wolka”
15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

10 czerwca
16:00 Zebranie integrujące
17:30 Zajęcia taneczne

11 czerwca
6:30 wycieczka Nałęczów/Kazimierz Dolny

14 czerwca
9:00 Zajęcia ruchowe joga
11:00 Warsztaty fotograficzne

15 czerwca
9:30 Zajęcia ruchowe – ćwiczenia

16 czerwca
11:30 Wyjazd na basen
17:00 Warsztaty sztuki ludowej – zajęcia plastyczne

17 czerwca
16:00 Zebranie integrujące
17:30 Zajęcia taneczne

18 czerwca
17:00 Spotkanie z laryngologiem „Dlaczego słyszymy”

21-22 czerwca
8:00 Wycieczka Ziołowy Zakątek Koryciny

23 czerwca
15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

24 czerwca
15:00 Warsztaty taneczne16:00 Warsztaty kulinarne
17:30 Kulturalna impreza z Wodzirejem

25 czerwca
16:00 Wykład podróżniczy z degustacją

28 czerwca
9:00 Zajęcia ruchowe joga
11:00 Warsztaty fotograficzne
13:00 Warsztaty kulinarne

29 czerwca
9:30 Zajęcia ruchowe – ćwiczenia

30 czerwca

15:00 Dojrza@łość w Sieci – zajęcia komputerowe

Kategorie
Bez kategorii

Zebranie

4 czerwca (piątek) 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie integrujące wszystkich członków Klubu Seniora. Zapraszamy

Kategorie
Bez kategorii

Harmonogram najbliższych zajęć (aktualizacja)

31  maja 2021

8:30 Zajęcia ruchowe joga

10:00 Warsztaty teatralne

1 czerwca

9:30 Zajęcia ruchowe – ćwiczenia

2 czerwca

15:00 Indywidulane masaże

16:00 Warsztaty sztuki ludowej – zajęcia plastyczne

7 czerwca

9:00 Zajęcia ruchowe joga

11:00 Warsztaty fotograficzne

8 czerwca

9:30 Zajęcia ruchowe-ćwiczenia

9 czerwca

10:30 Wyjazd do kina na film „Wolka”/zapisy

15:00 Dojrza@łość w Sieci zajęcia komputerowe

10 czerwca

16:00 Zajęcia taneczne

11 czerwca

 wycieczka Nałęczów/Kazimierz Dolny- zwiedzanie Muzeum Stefana  Żeromskiego i Bolesława Prusa w Nałęczowie, zwiedzanie Kazimierza z przewodnikiem/zapisy

14 czerwca

9:00 Zajęcia ruchowe joga

15 czerwca

9:30 Zajęcia ruchowe – ćwiczenia

16 czerwca

11:30 Wyjazd na basen/zapisy

16:00 Warsztaty sztuki ludowej – zajęcia plastyczne

17 czerwca

16:00 Zajęcia taneczne

18 czerwca

17;00 Spotkanie z laryngologiem „Dlaczego słyszymy”

20-21 czerwca

Wycieczka Ziołowy Zakątek Koryciny/brak miejsc