Kategorie
Bez kategorii

Dyżur psychologa

W ramach Klubu Seniora w tym trudnym czasie zachęcamy seniorów do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego. Dyżury jakie zaplanowano w najbliższym czasie:
15.12. 2020r. (wtorek) w godz. 12.00 – 20.00
22.12. 2020r. (wtorek) w godz. 12.00 – 20.00
28.12. 2020r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 20.00
30.12. 2020r. (środa) w godz. 12.00 – 20.00

Można dzwonić pod numer 667 726 589. Dyżur pełni psycholog z Fundacji aktywny Człowiek.

Działanie w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST” – utworzenie klubu seniora w Gminie Piszczac realizowanego przez Gminę Piszczac i Gminny Ośrodek Pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 12.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *