Kategorie
Bez kategorii

Wyjazd do teatru

W ramach funkcjonowania Klubu Seniora w sobotę 27 lutego 2021 roku pojedziemy do kina Osterwy w Lublinie na spektakl „Ich czworo”. Zbiórka przy Urzędzie Gminy w Piszczacu o godz. 15:00. Zapisy trwają. Przewidywany powrót ok. godz. 23:00.
Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *