Kategorie
Bez kategorii

Klub Seniora w Piszczacu przygotował wystawę fotograficzną

22.10.2021r. przy Urzędzie Gminy w Piszczacu odbyło się otwarcie wystawy „Działalność Klubu Seniora w Piszczacu”. Grupa powstała w 2020 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszczacu w ramach realizacji projektu unijnego, którego realizatorem jest gmina Piszczac i GOPS. Klub liczy obecnie 51 członków – mieszkańców gminy Piszczac. Swoją siedzibę ma ulokowaną w zmodernizowanym przez Gminę Piszczac budynku po byłej kotłowni w Piszczacu przy ulicy Spółdzielczej 9. Miejsce zostało kompleksowo doposażone w niezbędny sprzęt. W ramach realizowanych działań obywają się cykliczne zajęcia stacjonarne pt. TO JEST W KOŃCU MÓJ CZAS oraz wyjazdy w ramach cyklu „Obywatele świata”. Członkowie klubu przychodzą na warsztaty kulinarne, komputerowe, taneczne czy sztuki ludowej. Przygotowują spektakl w ramach teatralnych spotkań Scena 50+. Ponadto mają zajęcia fotograficzne, ruchowe, kulturalne wieczory, spotkania z podróżnikami i warsztaty prozdrowotne. Każdy może uzyskać poradę prawną lub psychologiczną. Seniorzy korzystają z indywidualnych masaży. W cyklu wyjazdów do tej pory seniorzy zwiedzili Kazimierz Dolny i Nałęczów, Warszawę, Ziołowy Zakątek w Korycinie oraz uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Lublinie.

Ponadto wyjeżdżają na basen oraz do kina do Białej Podlaskiej. Prezentowane podczas wystawy zdjęcia (wszystkie załączono poniżej) powstały w okresie roku funkcjonowania Klubu Seniora w Piszczacu. Oddają one atmosferę działania tej placówki.

Fotografie wykonały osoby uczestniczące w zajęciach „W OBIEKTYWIE” pod kierunkiem Pani fotograf Katarzyny Kusznerczuk.

Są to Krzysztof Ciura, Danuta Nestorowicz, Jolanta Janik, Wanda Jarosińska, Urszula Grabarczyk, Krystyna Gruszecka, Mieczysław Korzeniewski, Maria Pawlak, Grażyna Puczka, Jan i Danuta Puczka, Wanda Kołodziejczak, Mirosława Wawryszuk, Genowefa Żarkiewicz, Jadwiga Żeleźnicka. Po wernisażu seniorzy udali się do swojej siedziby, gdzie dzielili się wrażeniami z warsztatów i wystawy. Wystawa będzie udostępniona do końca grudnia 2021r. przy Urzędzie Gminy.

Projekt „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po wernisażu seniorzy udali się do swojej siedziby, gdzie dzielili się wrażeniami z warsztatów i wystawy.

Wystawa będzie udostępniona do końca grudnia 2021r.


Fot. Klub Seniora w Piszczacu, Małgorzata Mieńko Radio BiPER i Katarzyna Kusznerczuk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *