Projekt

Klub Seniora w Piszczacu powstał w sierpniu 2020 roku. Jest efektem realizacji projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST” – utworzenie klubu seniora w Gminie Piszczac realizowanego przez Gminę Piszczac i Gminny Ośrodek Pomocy w Piszczacu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 12.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Klub zrzesza 50 mieszkańców gminy Piszczac.

Jarek Wetoszkawysłane4 godz. temu

ok